'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
Ideologi Muhammadiyah Dikupas Dalam Kajian Ramadhan
11 Juni 2018 09:44 WIB | dibaca 361

Probolinggo_26 Ramadhan 1439 H bertepatan dengan Hari Senin 11 Juni 2018. Ideologi muhammadiyah dikupas dalam kajian ramadhan di hari terakhir oleh Bp.Dawam Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 

Kepribadian Muhammadiyah yaitu sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri apa dan siapa muhammadiyah. Dengan latar belakang kebutuhan persyarikatan akan adanya rumusan yang dijadikan pedoman bagi persyarikatan muhammadiyah. Diantaranya orang yang menggodok kepribadian muhammadiyah yaitu Faqih Usman dan Farid Ma'ruf. Hakekat kepribadian muhammadiyah yaitu muhammadiyah sebagai gerakan islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid. 

Matan/isi Kepribadian muhammadiyah: 

1.Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan islam

2.Maksud geraknya, dakwah islam dan amar ma'ruf nahi munkar ditujukan pada dua bidang yaitu perseorangan dan masyarakat.

Prinsip dalam muqaddimah Anggaran Dasar:

1.Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah.

2.Hidup manusia bermasyarakat

3.Mematuhi ajaran ajaran agama islam

4.Menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam

5.Ittiba' kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW

6.Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi.

    

Op.NN

Shared Post:
Berita Terbaru
Berita Terkomentari